EROB

بیش از ۶ هزار بیمار کرونا در یک روز نقض قرنطینه کرده و سفر …

24/03/2021 · بیش از ۶ هزار بیمار کرونا در یک روز نقض قرنطینه کرده و سفر رفته‌اند. تهران- ایرنا- سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: بر اساس ردیابی بیماران مبتلا به ویروس کرونا فقط در روز سوم فروردین ۱۴۰۰، تعداد ۶ هزار و ۲۴۴ نفر از مبتلایان به ویروس کرونا، شرایط قرنطینه در منزل را نقض کرده …

بیش از ۶ هزار بیمار کرونا در یک روز نقض قرنطینه کرده و سفر …

24/03/2021 · بیش از ۶ هزار بیمار کرونا در یک روز نقض قرنطینه کرده و سفر رفته‌اند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: بر اساس ردیابی بیماران مبتلا به ویروس کرونا فقط در روز سوم فروردین ۱۴۰۰، تعداد ۶ هزار و ۲۴۴ نفر از مبتلایان به ویروس کرونا، شرایط قرنطینه در منزل را نقض کرده و از ۲۰ …

بیش از ۶ هزار بیمار کرونا در یک روز نقض قرنطینه کرده و سفر …

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 04 فروردين 1400 23:58. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: بر اساس ردیابی بیماران مبتلا به ویروس کرونا فقط در روز سوم فروردین ۱۴۰۰، تعداد ۶ هزار و ۲۴۴ نفر از مبتلایان به ویروس کرونا، شرایط قرنطینه در منزل را نقض کرده و از ۲۰ کیلومتر تا ۱۰۰۰ کیلومتر سفر رفته …

بیش از 6 هزار بیمار کرونا در یک روز نقض قرنطینه کرده و سفر …

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: بیش از 6 هزار بیمار کرونا در یک روز نقض قرنطینه کرده و سفر رفته‌اند. رییسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: بر اساس ردیابی بیماران مبتلا به ویروس کرونا فقط در روز سوم فروردین 1400، تعداد 6 هزار و …

بیش از ۶ هزار بیمار کرونا در یک روز نقض قرنطینه کرده و سفر …

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: بر اساس ردیابی بیماران مبتلا به ویروس کرونا فقط در روز سوم فروردین ۱۴۰۰، تعداد ۶ هزار و ۲۴۴ نفر از مبتلایان به ویروس کرونا، شرایط قرنطینه در منزل را نقض کرده و از ۲۰ کیلومتر تا ۱۰۰۰ کیلومتر سفر رفته‌اند.

بیش از ۶ هزار بیمار کرونا در یک روز نقض قرنطینه کرده و سفر …

24/03/2021 · سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: بیماران مبتلا به ویروس کرونا فقط در روز سوم فروردین، تعداد ۶ هزار و ۲۴۴ نفر از مبتلایان به ویروس کرونا، شرایط قرنطینه در منزل را نقض کرده و از ۲۰ کیلومتر تا ۱۰۰۰ کیلومتر سفر رفته‌اند.

بیش از ۶ هزار بیمار کرونا در یک روز نقض قرنطینه کرده و سفر …

رییسی اظهار کرد: از میان افراد مبتلا به ویروس کرونا، فقط در روز سوم فروردین ۱۴۰۰، تعداد ۷ نفر بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر، ۳۲ نفر بیش از ۵۰۰ کیلومتر، ۶۰۵ نفر بیش از ۱۰۰ کیلومتر، ۵۷۹ نفر بیش از ۵۰ کیلومتر، هزار و ۳۴۴ نفر بیش از ۲۰ کیلومتر و ۳ هزار و ۶۷۷ نفر تا ۲۰ کیلومتر سفر رفته و …

۶ هزار بیمار کرونایی در یک روز نقض قرنطینه کرده و سفر رفته …

24/03/2021 · سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: «بر اساس ردیابی بیماران مبتلا به ویروس کرونا فقط در روز سوم فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۶ هزار و ۲۴۴ نفر از مبتلایان به ویروس کرونا شرایط قرنطینه در منزل را نقض و از ۲۰ کیلومتر تا ۱۰۰۰ کیلومتر سفر کرده‌اند.