EROB

همه چیز در مورد واکسن کرونا | Salam Toronto Online

خانم شارو کوشیک مدیر علمی انستیتوی پژوهشهای بیماریهای عفونی می گوید: ویروس کرونا در حال پخش در سراسر جهان است، اگر واکسن داشتیم می توانستیم آن را کنترل کنیم.