EROB

فناوری که بینایی را به نابینایان بازمی‌گرداند

28/05/2021 · سیستم بیونیکی که بینایی را به نابینایان بازمی‌گرداند “لوید دیاموند” مدیرعامل شرکت “پیکسیوم ویژن” در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: ما از دریافت این جایزه بسیار به خود می‌بالیم.

فناوری که بینایی را به نابینایان بازمی‌گرداند

یک فناوری انقلابی با فراهم کردن بینایی بیونیک، بینایی را به کسانی که بینایی خود را از دست داده‌اند، بازمی‌گرداند.

فناوری که بینایی را به نابینایان بازمی‌گرداند – بیا تو صفا

ایسنا: یک فناوری انقلابی با فراهم کردن بینایی بیونیک، بینایی را به کسانی که بینایی خود را از دست داده‌اند، بازمی‌گرداند. به نقل از آی‌ای، شرکت بیوالکترونیک “پیکسیوم ویژن”(Pixium Vision)، برای ابداع سیستمی موسوم به “پریما”(Prima …

سیستم بیونیکی که بینایی را به نابینایان بازمی‌گرداند …

یک فناوری انقلابی با فراهم کردن بینایی بیونیک، بینایی را به کسانی که بینایی خود را از دست داده‌اند، بازمی‌گرداند.

سیستم بیونیکی که بینایی را به نابینایان بازمی‌گرداند …

25/04/2021 · یک فناوری انقلابی با فراهم کردن بینایی بیونیک، بینایی را به کسانی که بینایی خود را از دست داده‌اند، بازمی‌گرداند. به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، شرکت بیوالکترونیک “پیکسیوم ویژن”(Pixium Vision)، برای ابداع سیستمی موسوم …

سیستم بیونیکی که بینایی را به نابینایان بازمی‌گرداند …

سیستم بیونیکی که بینایی را به نابینایان بازمی‌گرداند یک فناوری انقلابی با فراهم کردن بینایی بیونیک، بینایی را به کسانی که بینایی خود را از دست داده‌اند، بازمی‌گرداند. به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، شرکت …

سیستم بیونیکی که بینایی را به نابینایان بازمی‌گرداند یک …

سیستم بیونیکی که بینایی را به نابینایان بازمی‌گرداند یک فناوری انقلابی با فراهم کردن بینایی بیونیک، بینایی را به کسانی که بینایی خود را از دست داده‌اند، بازمی‌گرداند.

سیستم بیونیکی که بینایی را به نابینایان بازمی‌گرداند …

یک فناوری انقلابی با فراهم کردن بینایی بیونیک، بینایی را به کسانی که بینایی خود را از دست داده‌اند، بازمی‌گرداند. – خبرگزاری ایسنا

بازگرداندن بینایی به نابینایان ممکن شد!

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، یک فناوری انقلابی با فراهم کردن بینایی بیونیک، بینایی را به کسانی که بینایی خود را از دست داده‌اند، بازمی‌گرداند. به نقل از آی‌ای، شرکت بیوالکترونیک …