EROB

کشف یک ژن از انسان باستان در چهره انسان امروزی – ایسنا

کشف یک ژن از انسان باستان در چهره انسان امروزی پژوهشگران “کالج دانشگاهی لندن” در بررسی جدید خود دریافته‌اند که یک ژن از گونه باستانی انسان، در انسان امروز نیز وجود دارد که به شکل‌گیری چهره کمک می‌کند.

خبر علمی – کشف یک ژن از انسان باستان در چهره انسان امروزی …

وجود ژنی از گونه باستانی انسان، در انسان امروزی. پژوهشگران کالج دانشگاهی لندن در بررسی جدید خود دریافته ‌اند که یک ژن از گونه باستانی انسان، در انسان امروز نیز وجود دارد که به شکل ‌گیری چهره کمک می‌ کند.

کشف یک ژن از انسان باستان در چهره انسان امروزی | بهداشت نیوز

10/02/2021 · پژوهشگران ‘کالج دانشگاهی لندن’ در بررسی جدید خود دریافته‌اند که یک ژن از گونه باستانی انسان، در انسان امروز نیز وجود دارد که به شکل‌گیری چهره کمک می‌کند.

کشف یک ژن از انسان باستان در چهره انسان امروزی

کشف یک ژن از انسان باستان در چهره انسان امروزی پژوهشگران” کالج دانشگاهی لندن” در بررسی جدید خود دریافته اند که یک ژن از گونه باستانی انسان، در انسان امروز هم وجود دارد که به صورت شکل گیری صورت کمک می کند

کشف یک ژن از انسان باستان در چهره انسان امروزی | حزب الله نیوز

حزب الله: پژوهشگران “کالج دانشگاهی لندن” در بررسی جدید خود دریافته‌اند که یک ژن از گونه باستانی انسان، در انسان امروز نیز وجود دارد که به شکل‌گیری چهره کمک می‌کند.

کشف یک ژن از انسان باستان در چهره انسان امروزی – خبرگزاری …

پژوهشگران کالج دانشگاهی لندن در بررسی جدید خود دریافته‌اند که یک ژن از گونه باستانی انسان، در انسان امروز نیز وجود دارد که به شکل‌گیری چهره کمک می‌کند. – خبرگزاری ایسنا