EROB

چگونه دمای بدن کنترل می شود؟ | You Can

خون مورد بحث حرارت خود را به سطح پوست منتقل می کند و پوست نیز قسمتی از آن حرارت را به محیط یا هوای اطراف خویش می فرستد؛ و زمانی بدن به تدریج سرد می شود که مویرگ های زیر سطح پوست کوچک تر شده اند و مقدار خون کمتری از آن قسمت از پوست عبور می کند و حرارت …

انجمن راسخون – راه هایی برای فرار از تنگی روزی

03/01/2016 · انجمن راسخون ، راه هایی برای فرار از تنگی روزی

۱۰ فرمان برای فرار از حساسیت به لوازم آرایشی

۱۰ فرمان برای فرار از حساسیت به لوازم آرایشی ۱) در قوطی‌ها را ببندید: پس از استفاده از لوازم آرایش‌تان، در قوطی‌های آن را محکم ببندید. … اسپری‌ها را دور از حرارت نگه دارید: قوطی اسپری‌های مو …