EROB

نقاط «داغ کرونایی» پایتخت کجاست؟

07/02/2021 · وی با بیان اینکه بر اساس آنالیزهای اپیدمی «تراکم جمعیتی» تأثیر گذارترین مؤلفه در انتقال و چرخش کرونا است خاطرنشان کرد: کماکان بخش‌هایی از منطقه چهار، پنج، دو، ۱۸ و شمال منطقه ۱۵ از نقاطی هستند که …

نقاط داغ کرونایی پایتخت اعلام شد

07/02/2021 · فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران بیان کرد: بخش‌هایی از منطقه چهار، پنج، دو، ۱۸ و شمال منطقه ۱۵ از نقاطی هستند که شمار مبتلایان به کرونا بیشتر است و از نقاط داغ کرونایی در تهران به حساب می آیند.

اعلام نقاط داغ کرونایی تهران/تغییر سریع علائم اپیدمی در پایتخت

07/02/2021 · اعلام نقاط داغ کرونایی تهران/تغییر سریع علائم اپیدمی در پایتخت. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با تاکید بر این که تغییرات آماری مربوط به کرونا باید در تهران جدی تلقی شود، هشدار داد: در استان تهران علائم اپیدمی کرونا به سرعت و پیوسته تغییر می کند.

اعلام نقاط داغ کرونایی تهران/تغییر سریع علائم بیماری در پایتخت

اعلام نقاط داغ کرونایی تهران/تغییر سریع علائم بیماری در پایتخت. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با تاکید بر این که تغییرات آماری مربوط به کرونا باید در تهران جدی تلقی شود، هشدار داد: در استان تهران علائم اپیدمی کرونا به سرعت و پیوسته تغییر می‌کند.