EROB

ارتباط فشارخون بالا و زوال عقل در زنان قوی تر است …

26/05/2021 · ارتباط فشارخون بالا و زوال عقل در زنان قوی تر است. به گفته محققان، فشارخون بالا زنان را در معرض خطر بالاتر زوال عقل قرار می دهد. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی ، در حال حاضر هیچ روش …

ارتباط فشارخون بالا و زوال عقل در زنان قوی تر است

27/05/2021 · ارتباط فشارخون بالا و زوال عقل در زنان قوی تر است به گفته محققان، فشارخون بالا زنان را در معرض خطر بالاتر زوال عقل قرار می دهد.

ارتباط فشارخون بالا و زوال عقل در زنان قوی تر است | به …

با این حال محققان پی بردند فشارخون بالا با ریسک بالاتر زوال عقل در زنان نسبت به مردان همراه است. محققان معتقدند شیوه های درمانی شخصی ترشده در درمان فشارخون بالا به مراتب مؤثرتر است.