EROB

ابداع یک ابزار ویرایش ژن قابل رقابت با “کریسپر” – ایسنا

ابداع یک ابزار ویرایش ژن قابل رقابت با “کریسپر” دانشمندان “هاروارد” موفق به ایجاد ابزاری برای ویرایش ژن شده‌اند که از بخش‌های دی‌ان‌ای باکتریایی به نام “رترون” استفاده می‌کند و می‌تواند با …

ابداع یک ابزار ویرایش ژن قابل رقابت با “کریسپر”

ابداع یک ابزار ویرایش ژن قابل رقابت با “کریسپر” دانشمندان “هاروارد” موفق به ایجاد ابزاری برای ویرایش ژن شده‌اند که از بخش‌های دی‌ان‌ای باکتریایی به نام “رترون” استفاده می‌کند و می‌تواند با فناوری “کریسپر”(crispr) رقابت کند.

ابداع یک ابزار ویرایش ژن قابل رقابت با “کریسپر”

اخبار اخبار پزشکی ابداع یک ابزار ویرایش ژن قابل رقابت با “کریسپر” اخبار پزشکی مرگ نزدیک به ۴ هزار نفر در هند بر اثر کرونا

ابداع یک ابزار ویرایش ژن قابل رقابت با کریسپر – خبرگزاری ایسنا

دانشمندان هاروارد موفق به ایجاد ابزاری برای ویرایش ژن شده‌اند که از بخش‌های دی‌ان‌ای باکتریایی به نام رترون استفاده می‌کند و می‌تواند با فناوری کریسپر(crispr) رقابت کند. – خبرگزاری ایسنا

ابداع یک ابزار ویرایش ژن قابل رقابت با “کریسپر” – خبرگزاری …

اقتصاد ایران: دانشمندان “هاروارد” موفق به ایجاد ابزاری برای ویرایش ژن شده اند که از بخش های دی ان ای باکتریایی به نام “رترون” استفاده می کند و می تواند با فناوری “کریسپر”(crispr) رقابت کند.

کریسپر – ایسنا

ابداع یک ابزار ویرایش ژن قابل رقابت با “کریسپر” دانشمندان “هاروارد” موفق به ایجاد ابزاری برای ویرایش ژن شده‌اند که از بخش‌های دی‌ان‌ای باکتریایی به نام “رترون” استفاده می‌کند و می‌تواند با فناوری “کریسپر”(crispr) رقابت کند.