EROB

آمار تکان دهنده بهشت زهرا درباره رکوردزنی آمار متوفیان

15/03/2021 · بهشت ‌زهرا تنها یک آرامستان نیست؛ شهری است با قدمت ۵۰ ساله و وسعت ۵۸۴ هکتار؛ شهری که دیر یا زود همه راهی آن می‌شویم؛ شهری که طی ۱۳ ماه گذشته و پس از آمدن کرونا سختی‌ها و فشارهای زیادی را به‌خود دیده، اما خدمت‌رسانی در …