EROB

✈سازمان ملل:کمبود آب مهاجرت و پناهجویی را تشدید می کند✈

سازمان ملل: کمبود آب مهاجرت و پناهجویی را تشدید می‌کند …

22/03/2021 · سازمان ملل: کمبود آب مهاجرت و پناهجویی را تشدید می‌کند. کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد …

سازمان ملل: کمبود آب مهاجرت و پناهجویی را تشدید می‌کند …

22/03/2021 · سازمان ملل متحد روز ۲۲ مارس را روز جهانی آب نام‌گذاری کرده است. نام گذاری این روز در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل که در شهر ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ برگزار شد، مطرح گردید.

سازمان ملل: کمبود آب مهاجرت و پناهجویی را تشدید می‌کند …

23/03/2021 · کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد در روز جهانی آب در مورد افزیش شمار مهاجران و پناهجویان به دلیل خشکسالی و عدم دسترسی به آب هشدار داد. ۴۵۰ میلیون کودک در جهان به آب دسترسی ندارند.

سازمان ملل: کمبود آب مهاجرت و پناهجویی را تشدید می‌کند

کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد در روز جهانی آب در مورد افزیش شمار مهاجران و پناهجویان به دلیل خشکسالی و عدم دسترسی به آب هشدار داد. ۴۵۰ میلیون کودک در جهان به آب دسترسی ندارند.سازمان ملل متحد روز ۲۲ …

سازمان ملل: کمبود آب، مهاجرت و پناهجویی را تشدید می‌کند …

سازمان ملل: کمبود آب، مهاجرت و پناهجویی را تشدید می‌کند سه شنبه ۳ حمل ۱۴۰۰. کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد در روز جهانی آب در مورد افزیش شمار مهاجران و پناهجویان به دلیل خشکسالی و عدم دسترسی به آب …

روز جهانی آب؛ نگرانی‌های روزافزون از تشدید کمبود “مایه حیات”

سازمان ملل: کمبود آب مهاجرت و پناهجویی را تشدید می‌کند. کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد روز دوشنبه دوم فروردین (۲۲ مارس) به مناسبت روز جهانی آب هشدار داد که کمبود آب، عدم دسترسی به آب آشامیدنی …

سازمان ملل: کمبود آب در جهان «باعث بحران پناهجویی» می‌شود …

سازمان ملل: کمبود آب در جهان «باعث بحران پناهجویی» می‌شود. ۲۰۲۱-۰۳-۲۲۱۶:۵۹:۱۸. سه شنبه ۰۳-۰۱-۱۴۰۰. کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد در روز جهانی آب در مورد افزیش شمار مهاجران و پناهجویان به دلیل خشکسالی و عدم دسترسی به آب …

مهاجرت

سازمان ملل: کمبود آب مهاجرت و پناهجویی را تشدید می‌کند

برچسب‌ها:, ,