EROB

کم خونی همولیتیک چیست؟

کم خونی همولیتیک چیست – سلامتی

28/08/2016 · علل کم خونی همولیتیک. بیماری های ارثی مثل اسفروسیتوز ارثی، کمبود آنزیم گلوکز ـ ۶ ـ فسفات دهیدروژناز (G6PD)، کم خونی فقر آهن، یا تالاسمی. فاویسم یک نوع کم خونی همولیتیک است که به دنبال خوردن باقلا …

کم‌خونی همولیتیک چیست؟ نحوه تشخیص و درمان آن – یک پزشک

21/05/2018 · تشخیص افتراقی کم‌خونی همولیتیک در جدول زیر ذکر شده است. هرچند اغلب بررسی گسترش خون محیطی در تعیین خصوصیات هر نوع کم‌خونی مفید است، اما انجام آن در ارزیابی کم‌خونی همولیتیک اهمیت اساسی دارد.

برچسب‌ها:,