EROB

کلسترول موجود در تخم مرغ برای انسان مضر نیست

کلسترول موجود در تخم مرغ برای انسان مضر نیست

گرچه تاکنون گفته می‌شد کلسترول موجود در تخم مرغ برای بدن مضر است، اما یک پزشک روس مدعی است که براساس یافته‌های جدید این کلسترول برای بدن مضر نیست. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از اسپوتنیک، دکتر میخائیل گینسبورگ، متخصص تغذیه روسی اعلام کرد که طبق نتایج مطالعات اخیر …

کلسترول موجود در تخم مرغ برای انسان مضر نیست

03/05/2021 · کلسترول موجود در تخم مرغ برای انسان مضر نیست. دکتر میخائیل گینسبورگ، متخصص تغذیه روسی اعلام کرد که طبق نتایج مطالعات اخیر آنگونه که تصور می شد، کلسترول موجود در تخم مرغ برای بدن مضر نیست. این پزشک در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: اعتقاد براین بوده است که کلسترول موجود در تخم مرغ …

کلسترول موجود در تخم مرغ برای انسان مضر نیست

کلسترول موجود در تخم مرغ برای انسان مضر نیست گرچه تاکنون گفته می شد کلسترول موجود در تخم مرغ برای بدن مضر است، اما یک پزشک روس مدعی است که براساس یافته های جدید این کلسترول برای بدن مضر نیست.

کلسترول موجود در تخم مرغ برای انسان مضر نیست

30/04/2021 · دکتر میخائیل گینسبورگ، متخصص تغذیه روسی اعلام کرد که طبق نتایج مطالعات اخیر آنگونه که تصور می‌شد، کلسترول موجود در تخم مرغ برای بدن مضر نیست. این پزشک در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: اعتقاد براین بوده است که کلسترول موجود در تخم مرغ به طور خاص باعث آترواسکلروز یا تصلب شرایین می …

کلسترول موجود در تخم مرغ برای انسان مضر است؟

30/04/2021 · گرچه تاکنون گفته می‌شد کلسترول موجود در تخم مرغ برای بدن مضر است، اما یک پزشک روس مدعی است که براساس یافته‌های جدید این کلسترول برای بدن مضر نیست.

کلسترول موجود در تخم مرغ برای انسان مضر نیست – همگردی

دکتر میخائیل گینسبورگ، متخصص تغذیه روسی اعلام کرد که طبق نتایج مطالعات اخیر آنگونه که تصور می شد، کلسترول موجود در تخم مرغ برای بدن مضر نیست.

کلسترول موجود در تخم مرغ برای انسان مضر است؟ – هارپی نیوز

12/05/2021 · دکتر میخائیل گینسبورگ، متخصص تغذیه روسی اعلام کرد که طبق نتایج مطالعات اخیر آنگونه که تصور می‌شد، کلسترول موجود در تخم مرغ برای بدن مضر نیست. این پزشک در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: اعتقاد براین بوده است که کلسترول موجود …

برچسب‌ها: