EROB

کاشف واکسن کرونا: ویروس کرونا تا 10 سال آینده مزاحم بشر است

کاشف واکسن کرونا: ویروس کرونا تا ۱۰ سال آینده مزاحم بشر …

17/02/2021 · پروفسور “اوغور شاهین” کاشف واکسن کرونا و بنیانگذار موسسه واکسن سازی “بایون تک ” آلمان معتقد است ویروس کرونا تا ۱۰ سال آینده یکی از جدی‌ترین معضلات زیست اجتماعی بشر خواهد ماند.

کاشف واکسن کرونا: کووید۱۹ تا ۱۰ سال آینده مزاحم بشر است

17/02/2021 · کاشف واکسن کرونا می‌گوید ویروس کرونا آمده است که بماند و خودبخود از بین نخواهد رفت و دستکم تا ۱۰ سال آینده زندگی اجتماعی بشر با هراس از امکان شیوع این ویروس، گره خورده است.

کاشف واکسن کرونا: ویروس کرونا تا 10 سال آینده مزاحم بشر است

17/02/2021 · پروفسور “اوغور شاهین” کاشف واکسن کرونا و بنیانگذار موسسه واکسن سازی “بایون تک ” آلمان معتقد است ویروس کرونا تا 10 سال آینده یکی از جدی ترین معضلات زیست اجتماعی بشر خواهد ماند.

کرونا/ کاشف واکسن کرونا: ویروس کرونا تا 10 سال آینده مزاحم …

18/02/2021 · پروفسور “اوغور شاهین” کاشف واکسن کرونا و بنیانگذار موسسه واکسن سازی “بایون تک ” آلمان معتقد است ویروس کرونا تا 10 سال آینده یکی از جدی ترین معضلات زیست اجتماعی بشر خواهد ماند.

ویروس کرونا تا 10 سال آینده مزاحم بشر است

پروفسور اوغور شاهین کاشف واکسن کرونا و بنیانگذار موسسه واکسن سازی بایون تک آلمان معتقد است ویروس کرونا تا 10 سال آینده یکی از …

خبر بد کاشف واکسن کرونا؛ کووید۱۹ تا ۱۰ سال دیگر مهمان بشر …

بنیانگذار موسسه واکسن‌سازی بایون تک آلمان گفت: ویروس کرونا آمده است که بماند و خود به خود از بین نخواهد رفت و دست‌کم تا ۱۰ سال آینده زندگی اجتماعی بشر با هراس از امکان شیوع این ویروس، گره خورده است.

کاشف واکسن کرونا: ویروس کرونا تا ۱۰ سال آینده مزاحم بشر است

عصر ایران / پروفسور “اوغور شاهین” کاشف واکسن کرونا و بنیانگذار موسسه واکسن سازی “بایون تک ” آلمان معتقد است ویروس کرونا تا 10 سال آینده یکی از جدی ترین معضلات زیست اجتماعی بشر خواهد ماند. به گزارش سی ان ان ترک، این دانشمند …

برچسب‌ها:, , , , ,