EROB

چرک و ورم اطراف مقعد

چرک و ورم اطراف مقعد چیست و چگونه میتوان آن را درمان کرد

عفونت مقعدی : چرک و ورم اطراف مقعد چیست و چگونه میتوان آن را درمان کرد ؟،آبسه مقعد یک بیماری دردناک است که در آن مجموعه ای از جوش در نزدیکی مقعد ایجاد می شود. اکثر آبسه های مقعد نتیجه عفونت غدد کوچک مقعد است. شایع ترین نوع آبسه، آبسه دورانی است. این اغلب به صورت تورم …

علت و درمان خانگی آبسه مقعدی (تورم اطراف مقعد)

آبسه مقعد یک بیماری دردناک است که در آن چرک و عفونت در نزدیکی و اطراف مقعد گسترش می‌یابد. آبسه مقعدی از یک عفونت در بافت اپیتلیوم پوشش کانال مقعد و در نتیجه عفونت کلی غدد کوچک مقعدی ناشی می‌شود.

برچسب‌ها:,