EROB

چاه کن vs استاد دانشگاه vs پزشک متخصص

پزشکان متخصص در دوراهی دانشگاه و مطب- چالش های تمام وقت …

08/02/2012 · به عنوان نمونه هر استاد دانشگاه که پزشک متبحری در حوزه تخصصی خودش است در صورتی که در مرکز خصوصی به فعالیت بپردازد درآمدی چند برابر کار در بیمارستان دولتی دارد و از این رو ترجیح طبیعی فرد این است که به سوی کار خصوصی متمایل شود.

برچسب‌ها: