EROB

پروتئین‌هایی که سپر دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت می‌کنند

پروتئین‌هایی که سپر دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت می …

DC2 نیز به محافظت در برابر عفونت‌های قارچی یا انگلی می‌پردازد. پژوهشگران موسسه پژوهش سرطان “دانشگاه علوم پزشکی وین” (Medical University of Vienna) در اتریش، دریافته‌اند که گروه ویژه‌ای از پروتئین‌ها، نقش مهمی در ایجاد سلول‌های دندریتیک نوع یک بر عهده دارند.

پروتئین‌هایی که سپر دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت می …

پژوهشگران اتریشی در بررسی جدید خود، به معرفی پروتئین‌هایی پرداخته‌اند که می‌توانند مکانیسم دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت کنند. ساینسیو – به نقل از ایسنا، سیستم ایمنی انسان، مکانیسم‌های دفاعی سلولی ویژه‌ای را …

پروتئین‌هایی که سپر دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت می‌کنند

اخبار اخبار پزشکیپروتئین‌هایی که سپر دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت می‌کنند

پروتئین‌هایی که سپر دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت می …

پروتئین‌هایی که سپر دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت می‌کنند پژوهشگران اتریشی در بررسی جدید خود، به معرفی پروتئین‌هایی پرداخته‌اند که می‌توانند مکانیسم دفاعی بدن را در برابر سرطان …

پروتئین‌هایی که سپر دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت می‌کنند

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌دیلی، سیستم ایمنی انسان، مکانیسم‌های دفاعی سلولی ویژه‌ای را شامل می‌شود که از بدن در برابر بیماری محافظت می‌کنند.این مکانیسم‌ها، “سلول‌های دندریتیک”(Dendritic cells) را در بردارند.

پروتئین‌هایی که سپر دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت می …

پروتئین‌هایی که سپر دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت می‌کنند – خبرگزاری ایسنا.

برچسب‌ها: