EROB

يک شبي مجنون نمازش را شکست…..

شعر “یک شبی مجنون نمازش را شکست” از نظامی گنجوی – منجی ها …

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام الستش کرده بود سجده ای زد بر لب درگاه او پر ز لیلا شد دل پر آه او گفت یا رب از چه خوارم کرده ای بر صلیب …

یک شبی مجنون نمازش را شکست – پرتال کودک و نوجوان

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام الستش کرده بود. سجده ای زد بر لب درگاه او پر ز لیلا شد دل پر آه او. گفت یا رب از چه خوارم کرده ای

یک شبی مجنون نمازش را شکست – زیباترین اشعار عاشقانه معاصر

یک شبی مجنون نمازش را شکست. بی وضو در کوچه لیلا نشست . عشق آن شب مست مستش کرده بود. فارغ از جام الستش کرده بود . سجده ای زد بر لب درگاه او. پُر ز لیلا شد دل پر آه او . گفت یا رب از چه خوارم کرده ای

يک شبي مجنون نمازش را شکست…..

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام الستش کرده بود. سجده ای زد بر لب درگاه او پر ز لیلا شد دل پر آه او. گفت یا رب از چه خوارم کرده ای

یک شبی مجنون نمازش را شکست..

یک شبی مجنون نمازش را شکست. از کانال حمید ابراهیم نژاد. نرو بعدی. 2:40. لیلی و مجنون _ یک شبی مجنون نمازش را شکست… _ محمد غلامزاده

برچسب‌ها:, , , ,