EROB

وزیر بهداشت: کانون شیوع کرونای انگلیسی مسافران عراقی بودند

وزیر بهداشت: کانون شیوع کرونای انگلیسی مسافران عراقی به …

21/02/2021 · با شیوع گسترده‌ی کرونا در استان خوزستان و اعلام وضعیت قرمز، وزیر بهداشت از مسافران عراقی به‌عنوان کانون شیوع کرونا جهش‌یافته خبر داد.

وزیر بهداشت: کانون شیوع کرونای انگلیسی مسافران عراقی بودند

14/03/2021 · وزیر بهداشت: کانون شیوع کرونای انگلیسی مسافران عراقی بودند مجموعه: اخبار پزشکی تاریخ انتشار : شنبه, 02 اسفند 1399 18:52

وزیر بهداشت: کانون شیوع کرونای انگلیسی مسافران عراقی بودند

وزیر بهداشت: کانون شیوع کرونای انگلیسی مسافران عراقی بودند وزیر بهداشت با بیان اینکه مرزهای غربی با کشور عراق بسته شده است، گفت: ویروس انگلیسی در کل کشور در چرخش است و گرفتاری عمده ای در …

برچسب‌ها: