EROB

وزیر بهداشت: مصرف «فاویپیراویر» و «رمدسیویر» باید منطبق بر پروتکل‌ها باشد

وزیر بهداشت: مصرف «فاویپیراویر» و «رمدسیویر» باید منطبق بر …

وزیر بهداشت: مصرف «فاویپیراویر» و «رمدسیویر» باید منطبق بر پروتکل ها باشد تاکید وزیر بهداشت برای توزیع کافی فاویپیراویر و رمدسیور در داروخانه ها و پوشش بیمه ای این داروها

وزیر بهداشت: مصرف «فاویپیراویر» و «رمدسیویر» باید منطبق بر …

وزیر بهداشت: مصرف «فاویپیراویر» و «رمدسیویر» باید منطبق بر پروتکل‌ها باشد | پول و تجارت | مرجع و منشور اخبار اقتصادی | Pool Va Tejarat

برچسب‌ها: