EROB

ورود تعدادی مسافر از مبداء عراق با تست منفی کاذب / دستور وزیر بهداشت برای تست مجدد در کشور

ورود تعدادی مسافر از مبداء عراق با تست منفی کاذب / دستور …

25/05/2021 · وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به ورود برخی مسافرین از مبدا کشور عراق به ایران به همراه تست منفی کاذب کووید 19، در نامه ای به دکتر رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر انجام تست مجدد …

ورود تعدادی مسافر از عراق با تست منفی کاذب | دستور وزیر …

25/05/2021 · وزیر بهداشت با توجه به ورود برخی مسافران از عراق به ایران با تست منفی کاذب کووید-۱۹، دستور داد از همه مسافران ورودی از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی عراق تست کرونا گرفته شود. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، سعید نمکی وزیر بهداشت …

ورود تعدادی مسافر از مبداء عراق با تست منفی کاذب / دستور …

25/05/2021 · وزیر بهداشت با توجه به ورود برخی مسافرین از مبدا کشور عراق به ایران به همراه تست منفی کاذب کووید 19، در نامه ای به دکتر رییسی، بر انجام تست مجدد همه موارد ورودی از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی از مبدا عراق، تاکید کرد.

ورود تعدادی مسافر از مبداء عراق با تست منفی کاذب / دستور …

25/05/2021 · اخبار اخبار پزشکیورود تعدادی مسافر از مبداء عراق با تست منفی کاذب / دستور وزیر بهداشت برای تست مجدد در کشور .

ورود تعدادی مسافر از مبداء عراق با تست منفی کاذب / دستور …

ورود تعدادی مسافر از مبداء عراق با تست منفی کاذب / دستور وزیر بهداشت برای تست مجدد در کشور. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به ورود برخی مسافرین از مبدا کشور عراق به ایران به همراه تست منفی کاذب کووید 19، در نامه ای به دکتر رییسی، – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با …

ورود تعدادی مسافر از مبداء عراق با تست منفی کاذب / دستور …

25/05/2021 · وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به ورود برخی مسافرین از مبدا کشور عراق به ایران به همراه تست منفی کاذب کووید ۱۹، در نامه ای به دکتر رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر انجام تست مجدد همه موارد ورودی از مرزهای …

ورود تعدادی مسافر از مبداء عراق با تست منفی کاذب / دستور …

25/05/2021 · ورود تعدادی مسافر از مبداء عراق با تست منفی کاذب / دستور وزیر بهداشت برای تست مجدد در کشور

ورود تعدادی مسافر از عراق با تست منفی کاذب

25/05/2021 · وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به ورود برخی مسافرین از مبدا کشور عراق به ایران به همراه تست منفی کاذب کووید 19، در نامه ای به دکتر رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر انجام تست مجدد …

دستور وزیر بهداشت برای اخذ مجدد تست کرونا از همه مسافران …

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به ورود برخی مسافرین از مبدا کشور عراق به ایران با تست منفی کاذب کرونا، در نامه ای به معاون بهداشت، – بر انجام تست مجدد همه موارد ورودی از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی از مبدأ عراق تأکید کرد.

برچسب‌ها:, ,