EROB

واکسن کرونا در افراد پیوند عضو آنتی بادی کافی تولید نمی کند

واکسن کرونا در افراد پیوند عضو آنتی بادی کافی تولید نمی …

14/04/2021 · واکسن کرونا در افراد پیوند عضو آنتی بادی کافی تولید نمی کند محققان در مطالعه خود به بررسی نحوه پاسخ افراد دارای نقص ایمنی، به اولین دوز یکی از دو واکسن Moderna و Pfizer پرداختند.

برچسب‌ها: