EROB

هیدروژلی برای تسریع درمان جراحت ماهیچه ابداع شد

هیدروژلی برای تسریع درمان جراحت ماهیچه ابداع شد

هیدروژلی برای تسریع درمان جراحت ماهیچه ابداع شد. مجموعه: اخبار پزشکی. تاریخ انتشار : شنبه, 14 فروردين 1400 19:32. محققان هیدروژلی ابداع کرده اند که با کمک عنصر «بور» مدت زمان ترمیم ماهیچه و تاندون آسیب دیده را تسریع می کند.

هیدروژلی برای تسریع درمان جراحت ماهیچه ابداع شد – خبرگزاری …

03/04/2021 · هیدروژلی برای تسریع درمان جراحت ماهیچه ابداع شد. محققان هیدروژلی ابداع کرده اند که با کمک عنصر «بور» مدت زمان ترمیم ماهیچه و تاندون آسیب دیده را تسریع می کند.

هیدروژلی برای تسریع درمان جراحت ماهیچه ابداع شد | محققان – مهر

محققان هیدروژلی ابداع کرده اند که با کمک عنصر «بور» مدت زمان ترمیم ماهیچه و تاندون آسیب دیده را تسریع می کند.

هیدروژلی برای تسریع درمان جراحت ماهیچه ابداع شد – خبرگزاری مهر

محققان هیدروژلی ابداع کرده اند که با کمک عنصر «بور» مدت زمان ترمیم ماهیچه و تاندون آسیب دیده را تسریع می کند. – خبرگزاری مهر

ابداع هیدروژلی برای تسریع درمان جراحت ماهیچه

محققان هیدروژلی ابداع کرده اند که با کمک عنصر «بور» مدت زمان ترمیم ماهیچه و تاندون آسیب،شیوه کارکرد هیدروژل مذکور در موش هایی رصد شد که دچار جراحت های ماهیچه ای بودند و

برچسب‌ها:,