EROB

همه چیز درباره پرتو درمانی

همه چیز درباره پرتو درمانی

31/05/2021 · پرتودرمانی به 3 روش ارائه می شود: تشعشع خارجی : از دستگاهی استفاده می کند که پرتوهای پر انرژی را از خارج بدن به سمت تومور هدایت می کند. این در حین مراجعه سرپایی به بیمارستان یا مرکز درمانی انجام می شود. این پرتو درمانی معمولاً در طی چند هفته انجام می شود و بعضی اوقات دو بار در …

همه چیز درباره پرتو درمانی برای درمان سرطان

21/04/2017 · پرتو درمانی می تواند با استفاده از یک ماشین در خارج از بدن (پرتودرمانی خارجی) و یا استفاده از مواد رادیواکتیو در نزدیکی سلول های سرطانی (پرتودرمانی داخلی یا براکی تراپی) انجام شود. در پرتودرمانی سیستمیک نیز …

برچسب‌ها:,