EROB

نمکی: خیز اخیر کرونا ناشی از بازارهای شلوغ و صف‌های طولانی و درهم فشرده مرغ است!

نمکی: خیز اخیر کرونا ناشی از بازارهای شلوغ و صف‌های طولانی …

نمکی: خیز اخیر کرونا ناشی از بازارهای شلوغ و صف‌های طولانی و درهم فشرده مرغ است! مجموعه: اخبار پزشکی تاریخ انتشار : جمعه, 20 فروردين 1400 15:53

نمکی: خیز اخیر کرونا ناشی از صف‌های طولانی و درهم فشرده …

آنچه همکارانم در روزهای اخیر از موارد بستری می‌بینند ناشی از بی توجهی‌های قبل از سفرها به خصوص بازارهای شلوغ، صف‌های طولانی و درهم فشرده مرغ و غیره است و افزایش تصاعدی موارد سرپائی حاکی از …

نمکی ؛ خیز جدید کرونا بخاطر بازارهای شلوغ و صف های طولانی …

نمکی: خیز اخیر کرونا ناشی از بازارهای شلوغ و صف های درهم فشرده است وزیر بهداشت: آنچه همکارانم در روزهای اخیر می‌بینند ناشی از بی‌توجهی‌های قبل از سفرها به‌خصوص بازارهای شلوغ، صف‌های طولانی و درهم فشرده مرغ و غیره است …

برچسب‌ها:, ,