EROB

نمکی: از دام ویروس انگلیسی جستیم و هندی را هم غافلگیر کردیم

نمکی: از دام ویروس انگلیسی جستیم و هندی را هم غافلگیر کردیم

31/05/2021 · تقریبا از دام ویروس انگلیسی جستیم. نمکی همچنین گفت: ما تقریبا از دام ویروس انگلیسی با افتخار جستیم، البته نه اینکه تمام شد، بلکه فشار حداکثری‌ اش از روی ما برداشته شد.

نمکی: از دام ویروس انگلیسی جستیم و هندی را هم غافلگیر …

تهران – ایرنا – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تقریبا از دام ویروس انگلیسی با افتخار جستیم و ویروس هندی را هم غافلگیر کردیم اما همچنان باید مراقبت شود و موارد را تحت نظر داشته باشیم.

وزیر بهداشت: از دام ویروس انگلیسی جستیم و هندی را هم …

تقریبا از دام ویروس انگلیسی جستیم. نمکی همچنین گفت: ما تقریبا از دام ویروس انگلیسی با افتخار جستیم، البته نه اینکه تمام شد، بلکه فشار حداکثری‌ اش از روی ما برداشته شد.

نمکی: از دام ویروس انگلیسی جستیم و ویروس هندی را هم …

11/05/2021 · تقریبا از دام ویروس انگلیسی جستیم. نمکی همچنین گفت: ما تقریبا از دام ویروس انگلیسی با افتخار جستیم، البته نه اینکه تمام شد، بلکه فشار حداکثری‌ اش از روی ما برداشته شد. ممکن است کلونی‌ هایی را در گوشه و کنار داشته باشیم.

نمکی: از دام ویروس انگلیسی جستیم و هندی را هم غافلگیر …

خبرمهم: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تقریبا از دام ویروس انگلیسی با افتخار جستیم و ویروس هندی را هم غافلگیر کردیم اما همچنان باید مراقبت شود و موارد را تحت نظر داشته باشیم.

نمکی: از دام ویروس انگلیسی جستیم و هندی را هم غافلگیر …

نمکی: از دام ویروس انگلیسی جستیم و هندی را هم غافلگیر کردیم. در این پیک چهارم که برخی نامهربانی هم کردند، اما به دلیل اینکه به برخی حرف های ما اعتقاد نداشتند، در حد مقدور حتی مهربانی هم نکردند. … ادامه خبر.

نمکی گفت: از دام ویروس انگلیسی جستیم، هندی را هم غافلگیر …

نمکی گفت: از دام ویروس انگلیسی جستیم، هندی را هم غافلگیر کردیم 21 اردیبهشت , 1400 اجتماعی دیروز ۳۰۷ ایرانی به دلیل ابتلای به کرونا درگذشتند

برچسب‌ها:, , ,