EROB

نماینده مجلس: زنگ خطر درباره شیوع کرونای هندی به صدا درآمده است

نماینده مجلس: زنگ خطر درباره شیوع کرونای هندی به صدا …

26/04/2021 · رییس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که زنگ خطر درباره ویروس جهش یافته کرونای هندی به صدا درآمده است، گفت: باید هرچه سریع تر تمامی ترددها بین ایران و هند قطع شود تا جلوی ورود ویروس جهش یافته هندی گرفته شود.

عزیزی: زنگ خطر درباره شیوع کرونای هندی به صدا درآمده است …

رییس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که زنگ خطر درباره ویروس جهش یافته کرونای هندی به صدا درآمده است، گفت: باید هرچه سریع تر تمامی ترددها بین ایران و هند قطع شود تا جلوی ورود ویروس جهش یافته هندی گرفته شود.

نماینده مجلس: زنگ خطر درباره شیوع کرونای هندی به صدا …

رییس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که زنگ خطر درباره ویروس جهش یافته کرونای هندی به صدا درآمده است، گفت: باید هرچه سریع تر تمامی ترددها بین ایران و هند قطع شود تا جلوی ورود ویروس جهش یافته هندی گرفته شود. …

نماینده مجلس: زنگ خطر شیوع کرونای جهش‌یافته از هند به …

26/04/2021 · نماینده مجلس: زنگ خطر شیوع کرونای جهش‌یافته از هند به ایران «به صدا درآمده است». یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با اعلام این که «زنگ خطر» شیوع گونه‌ٔ جهش‌‌یافتهٔ کرونا از هند به ایران به …

زنگ خطر درباره شیوع کرونای هندی به صدا درآمده است

رییس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که زنگ خطر درباره ویروس جهش یافته کرونای هندی به صدا درآمده است، گفت: باید هرچه سریع تر تمامی ترددها بین ایران و هند قطع شود تا جلوی ورود …

نماینده مجلس: زنگ خطر شیوع کرونای جهش‌یافته از هند به …

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با اعلام این که «زنگ خطر» شیوع گونه‌ٔ جهش‌‌یافتهٔ کرونا از هند به ایران به «صدا درآمده»، بر لزوم قطع هرچه سریع‌تر ترددها بین ایران و هند تأکید کرد.

عزیزی: زنگ خطر درمورد شیوع کرونای هندی به صدا درآمده است

سرویس سیاسی – رییس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که زنگ خطر درباره ویروس جهش یافته کرونای هندی به صدا درآمده است، گفت: باید هرچه سریع تر تمامی ترددها بین ایران و هند قطع شود تا …

عزیزی: زنگ خطر درباره شیوع کرونای هندی به صدا درآمده است …

نگران شیوع کرونای هندی هستیم/تبدیل اتاق های عمل به بخش آی سی یو احتمال شیوع کرونای هندی در استان کرمان بسیار زیاد است کرونای هندی، انگلیس را در نوردید/ خطر در کمین ایران (نمودار)-5 5 + 1 یارانه ها …

عزیزی: زنگ خطر درباره شیوع کرونای هندی به صدا درآمده است …

نماینده مجلس: زنگ خطر درباره شیوع کرونای هند به صدا درآمده است نگران شیوع کرونای هندی هستیم -219 5 + 1

برچسب‌ها:, , , ,