EROB

نانوقطرات می‌توانند به یک تومور حمله کنند

نانوقطرات می‌توانند به یک تومور حمله کنند | پایگاه خبری …

نانوقطرات می‌توانند به یک تومور حمله کنند پژوهشگران نشان دادند که با هدایت قطرات به داخل تومور و تبخیر کنترل شدن آن‌ها می‌توانند تومور سرطانی را از بین ببرند.

نانوقطرات می‌توانند به یک تومور حمله کنند – ایرنا

با این حال این قطرات با این که بسیار زیاد هستند ولی نمی‌توانند به تومور حمله کنند. اما قطرات کوچکتر، در اندازه‌های نانومقیاس، می‌توانند این کار را انجام دهند.

نانوقطرات می‌توانند به یک تومور حمله کنند

11/03/2021 · با این حال این قطرات با این که بسیار زیاد هستند ولی نمی‌توانند به تومور حمله کنند. اما قطرات کوچکتر، در اندازه‌های نانومقیاس، می‌توانند این کار را انجام دهند.

نانوقطرات می‌توانند به یک تومور حمله کنند | اینفو

پژوهشگران نشان دادند که با هدایت قطرات به داخل تومور و تبخیر کنترل شدن آن‌ها می‌توان تومور سرطانی را از بین برد.

نانوقطرات می توانند به یک تومور حمله کنند – خبرگزاری …

پژوهشگران نشان دادند که با هدایت قطرات به داخل تومور و تبخیر کنترل شدن آن ها می توانند تومور سرطانی را از بین ببرند.

امکان حمله نانوقطرات به یک تومور وجود دارد

امکان حمله نانوقطرات به یک تومور وجود دارد پژوهشگران نشان دادند که با هدایت قطرات به داخل تومور و تبخیر کنترل شدن آنها میتوان تومور سرطانی را از بین برد.

برچسب‌ها:, ,