EROB

مینو محرز: ورودی بیمارستان‌ها افزایش یافته است

مینو محرز: ورودی بیمارستان‌ها افزایش یافته است

11/02/2021 · مینو محرز: ورودی بیمارستان‌ها افزایش یافته است مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد کرونا اظهار کرد: در حال حاضر متاسفانه با شیوع مجدد بیماری کرونا و بیشتر شدن مراجعان به بیمارستان‌ها رو به رو شده …

مینو محرز: ورودی بیمارستان‌ها افزایش یافته است/ پیک چهارم …

11/02/2021 · مینو محرز: ورودی بیمارستان‌ها افزایش یافته است/ پیک چهارم کرونا تمام سنین را درگیر خواهد کرد By ettelaat | 2021-02-11

برچسب‌ها: