EROB

مگر لیست ناقص یارانه‌بگیران می‌تواند مرجع واکسیناسون باشد؟!

مگر لیست ناقص یارانه‌بگیران می‌تواند مرجع واکسیناسون باشد؟!

26/05/2021 · مگر لیست ناقص یارانه‌بگیران می‌تواند مرجع واکسیناسون باشد؟! در حالی ستاد مقابله با کرونای استان تهران از سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواسته تا اطلاعات گروه‌های سنی به ویژه افراد بالای ۶۵ سال را جهت واکسیناسون در …

مگر لیست ناقص یارانه‌بگیران می‌تواند مرجع واکسیناسیون باشد …

مگر لیست ناقص یارانه‌بگیران می‌تواند مرجع واکسیناسیون باشد؟! در حالی ستاد مقابله با کرونای استان تهران از سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواسته تا اطلاعات گروه‌های سنی به ویژه افراد بالای ۶۵ سال را جهت واکسیناسیون در اختیار آنها قرار دهد که پاسخ سازمان هدفمندی به آن، منفی …

مگر لیست ناقص یارانه‌بگیران می‌تواند مرجع واکسیناسیون باشد؟!

11/05/2021 · مگر لیست ناقص یارانه‌بگیران می‌تواند مرجع واکسیناسیون باشد؟!

لیست ناقص یارانه‌بگیران می‌تواند مرجع واکسیناسیون باشد …

لیست ناقص یارانه‌بگیران می‌تواند مرجع واکسیناسیون باشد؟. ستاد مقابله با کرونای استان تهران از سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواسته تا اطلاعات گروه‌های سنی به ویژه افراد بالای ۶۵ سال را جهت واکسیناسیون در اختیار آنها قرار دهد که پاسخ سازمان هدفمندی منفی بود.

مگر لیست ناقص یارانه‌بگیران می‌تواند مرجع واکسیناسیون باشد …

مگر لیست ناقص یارانه‌بگیران می‌تواند مرجع واکسیناسیون باشد؟! سلامت نیوز › نظام سلامت

مگر لیست ناقص یارانه‌بگیران می‌تواند مرجع واکسیناسیون باشد …

در حالی ستاد مقابله با کرونای استان تهران از سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواسته تا اطلاعات …

برچسب‌ها:,