EROB

مردها ۶۰ درصد بیشتر با خطر مرگ روبرو هستند

مردها ۶۰ درصد بیشتر با خطر مرگ روبرو هستند

15/03/2021 · به گزارش ایسنا، کارشناسان انگلیسی در یک بررسی که روی مردم ۲۸ کشور مختلف انجام دادند دریافتند: مردان در سنین ۵۰ سال به بالا، ۶۰ درصد بیشتر از زنان در معرض خطر مرگ قرار دارند که این موضوع می تواند تا حدودی از بالا بودن نرخ استعمال سیگار و ابتلا به بیماری قلبی در مردها …

مردها ۶۰ درصد بیشتر با خطر مرگ روبرو هستند – ایسنا

مردها ۶۰ درصد بیشتر با خطر مرگ روبرو هستند. نتایج یک بررسی جامع نشان می دهد که خطر مرگ در مردان ۶۰ درصد بیشتر از زنان است. به گزارش ایسنا، کارشناسان انگلیسی در یک بررسی که روی مردم ۲۸ کشور مختلف انجام دادند دریافتند: مردان در سنین ۵۰ سال به بالا، ۶۰ درصد بیشتر از زنان …

مردها ۶۰ درصد بیشتر با خطر مرگ روبرو هستند – کلینیک ساج

15/03/2021 · مردها ۶۰ درصد بیشتر با خطر مرگ روبرو هستند. نتایج یک بررسی جامع نشان می دهد که خطر مرگ در مردان ۶۰ درصد بیشتر از زنان است. کارشناسان انگلیسی در یک بررسی که روی مردم ۲۸ کشور مختلف انجام دادند دریافتند: مردان در سنین ۵۰ سال به بالا، ۶۰ درصد بیشتر از زنان در معرض خطر مرگ قرار …

مردها 60 درصد بیشتر با خطر مرگ روبرو هستند

کارشناسان انگلیسی در یک بررسی که روی مردم ۲۸ کشور مختلف انجام دادند دریافتند: مردان در سنین ۵۰ سال به بالا، ۶۰ درصد بیشتر از زنان در معرض خطر مرگ قرار دارند که این موضوع می تواند تا حدودی از بالا بودن نرخ استعمال سیگار و …

مردها ۶۰ درصد بیشتر با خطر مرگ روبرو هستند

نتایج یک بررسی جامع نشان می دهد که خطر مرگ در مردان ۶۰ درصد بیشتر از زنان است. مردها ۶۰ درصد بیشتر با خطر مرگ روبرو هستند

برچسب‌ها: