EROB

مردانی: توقف روند افزایشی کرونا در کشور

روند افزایشی کرونا در کشور متوقف شد

دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: یک درصد جمعیت کشور واکسینه شده‌اند و توقف روند افزایشی کرونا در کشور ربطی به واکسیناسیون ندارد.

برچسب‌ها: