EROB

مراکز تجمیعی واکسیناسیون تهران افزایش می‌یابد

مراکز تجمیعی واکسیناسیون تهران به ۸۰ مرکز افزایش می‌یابد

فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در کلانشهر تهران از فعالیت ۴۳ مرکز تجمیعی واکسیناسیون خودرویی و غیر خودرویی در تهران خبر داد و اعلام کرد: تا ۱۰ روز آینده تعداد این مراکز به ۸۰ مرکز افزایش خواهد یافت.

مراکز تجمیعی واکسیناسیون تهران به ۸۰ مرکز افزایش می‌یابد …

تهران- ایرنا- فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در کلانشهر تهران از فعالیت ۴۳ مرکز تجمیعی واکسیناسیون خودرویی و غیر خودرویی در تهران خبر داد و اعلام کرد: تا ۱۰ روز آینده تعداد این مراکز به ۸۰ مرکز افزایش خواهد یافت.

افزایش مراکز تجمیعی واکسیناسیون تهران به ۸۰ مرکز

فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در کلانشهر تهران گفت: تا ۱۰ روز آینده تعداد مراکز واکسیناسیون خودرویی و غیر خودرویی در تهران به ۸۰ مرکز افزایش خواهد یافت.

فعالیت ۴۳ مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در تهران – ایسنا

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران از فعالیت ۴۳مرکز تجمیعی واکسیناسیون خودرویی و غیر خودرویی در تهران خبر داد و گفت که تا ۱۰ روز آینده تعداد این مراکز به ۸۰ مرکز افزایش خواهد یافت.

برچسب‌ها:, ,