EROB

ماسک نزدن بعد از واکسن زدن اشتباه است/توصیه به بیماران خاص

استفاده از ماسک در خودروی شخصی ضرورتی ندارد

ماسک نزدن بعد از واکسن زدن اشتباه است / توصیه به بیماران خاص آرام تر شدن روند شتابان موارد بستری مبتلایان کرونا در کشور

برچسب‌ها: