EROB

فریدون عباسی: مردم بدون توجه به تحرکات دشمن در انتخابات شرکت کنند فرقی نمی‌کند که به چه کسی ر

فریدون عباسی: مردم در انتخابات شرکت کنند/ فرقی نمی‌کند که …

01/06/2021 · فریدون عباسی اظهار داشت: مردم بدون توجه به این تحرکات در این صحنه حساس سیاسی و انتخابات پیش رو شرکت کنند و سرنوشت کشورشان را خود رقم بزنند.

درخواست فریدون عباسی از مردم برای شرکت در انتخابات 1400

01/06/2021 · فریدون عباسی اظهار داشت: مردم بدون توجه به این تحرکات در این صحنه حساس سیاسی و انتخابات پیش رو شرکت کنند و سرنوشت کشورشان را خود رقم بزنند.

شرکت در انتخابات بهترین راهکار برای غلبه برتحریم هاست

تابناک فارس به نقل از ایرنا: فریدون عباسی سه‌شنبه اظهار داشت: مردم بدون توجه به این تحرکات در این صحنه حساس سیاسی و انتخابات پیش رو شرکت کنند و سرنوشت کشورشان را خود رقم بزنند.

برچسب‌ها:, ,