EROB

عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان: بجای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور خانه

عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان: بجای وزیر بهداشت …

22/02/2021 · عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان: بجای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور خانه. وزیر بهداشت ضمن ابراز نارضایتی از برخی پروتکل شکنی ها و همچنین عدم برخورد با این افراد، گفت: ما داریم فریاد می‌زنیم …

عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان | بجای وزیر بهداشت …

وزیر بهداشت ضمن ابراز نارضایتی از برخی پروتکل شکنی ها و همچنین عدم برخورد با این افراد، گفت: ما داریم فریاد می‌زنیم که اپیدمی گرفتارمان می‌کند، چرا گوش نمی کنید؟.

عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان: شده ام جنازه جمع کن …

بجای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور خانه. وزیر بهداشت ضمن ابراز نارضایتی از برخی پروتکل شکنی ها و همچنین عدم برخورد با این افراد، گفت: ما داریم فریاد می‌زنیم که اپیدمی گرفتارمان می‌کند، چرا گوش نمی کنید؟.

عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان | شعار سال

23/02/2021 · عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل شکن‌ها و عدم برخورد با آن‌ها. وی با بیان اینکه به روح همه شهدای سلامت درود می‌فرستم، گفت: به شدت گله مندم از کسانی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند و به شدت گله مندترم از کسانی که با پروتکل شکن‌ها برخورد نمی‌کنند. وزارت بهداشت …

عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان: شده ام جنازه جمع کن …

بجای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور خانه. به گزارش روزنو : وزیر بهداشت ضمن ابراز نارضایتی از برخی پروتکل شکنی ها و همچنین عدم برخورد با این افراد، گفت: ما داریم فریاد می‌زنیم که اپیدمی گرفتارمان می‌کند، چرا گوش نمی کنید؟.

روزنامه ابتکار: عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان با دست …

23/02/2021 · بجای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مرده‌شور خانه. وزیر بهداشت ضمن ابراز نارضایتی از برخی پروتکل شکنی‌ها و همچنین عدم برخورد با این افراد، گفت: ما داریم فریاد می‌زنیم که اپیدمی گرفتارمان می …

شده‌ام جنازه جمع کن | بجای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مرده …

عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان: حوزه/ نمکی گفت: خدا شاهد است که داغ این شهدای سلامت دارد مرا نابود می کند.

برچسب‌ها:, ,