EROB

عراقچی: زمان آن است که آمریکا و اروپایی‌ها تصمیمات سخت خود را بگیرند

عراقچی: زمان آن است که آمریکا و اروپایی‌ها تصمیمات سخت خود …

2 روز قبل · عراقچی: زمان آن است که آمریکا و اروپایی‌ها تصمیمات سخت خود را بگیرند معاون وزیر امورخارجه کشورمان تصریح کرد: اکنون زمان آن است که آمریکا و اروپایی ها تصمیمات سخت خود را بگیرند.

عراقچی: زمان آن است که آمریکا و اروپایی‌ها تصمیمات سخت خود …

2 روز قبل · وی با بیان اینکه این طرف دیگر است که باید تصمیمات سخت بگیرد، افزود: اکنون زمان آن است که آمریکا و اروپایی‌ها تصمیات دشوار خود را بگیرند و ما امیدواریم که بتوانند این کار را انجام دهند.

عراقچی: زمان آن است که آمریکا و اروپایی‌ها تصمیمات سخت خود …

2 روز قبل · وی با بیان اینکه این طرف دیگر است که باید تصمیمات سخت بگیرد، افزود: اکنون زمان آن است که آمریکا و اروپایی‌ها تصمیمات دشوار خود را بگیرند و ما امیدواریم که بتوانند این کار را انجام دهند.

عراقچی: زمان آن است که آمریکا و اروپایی‌ها تصمیمات سخت خود …

2 روز قبل · عراقچی: زمان آن است که آمریکا و اروپایی‌ها تصمیمات سخت خود را بگیرند ; محدودیت تردد جاده‌ای تا چه زمانی ادامه دارد؟ دلیل حمله اصولگرایان به محسن رضایی

برچسب‌ها: