EROB

سگ‌های بویاب ۹۷ درصد موارد ابتلا به کووید را تشخیص می‌دهند

سگ‌های بویاب ۹۷ درصد موارد ابتلا به کووید را تشخیص می‌دهند …

23/05/2021 · محققان گفتند که این مطالعه نشان داد که سگ های بویاب برای آزمایش دسته جمعی تشخیص کووید-۱۹ ،در شرایطی که افراد قادر به دسترسی به آزمایشات pcr نیستند ، می توانند مفید باشند.آنها اضافه کردند که سرعت ارایه نتایج ابتلا به کرونا با استفاده از سگ های بویاب …

سگ‌های بویاب ۹۷ درصد موارد ابتلا به کووید را تشخیص می‌دهند …

23/05/2021 · این محققان معتقد هستند که این سگ ها ۹۷ درصد موارد ابتلا به کرونا را تشخیص می دهند. درحالی که تصور می شود دقت آزمایش های سریع کرونا ۷۸ درصد باشد. سگ ها همچنین «نتایج آنی» ارایه می دهند اما تجزیه و تحلیل سواب ها کیت های آزمایشی می توانند نیم ساعت طول بکشد.

سگ‌های بویاب ۹۷ درصد موارد ابتلا به کرونا را تشخیص می‌دهند

23/05/2021 · محققان گفتند که این مطالعه نشان داد که سگ های بویاب برای آزمایش دسته جمعی تشخیص کووید-۱۹ ،در شرایطی که افراد قادر به دسترسی به آزمایشات pcr نیستند ، می توانند مفید باشند.آنها اضافه کردند که سرعت ارایه نتایج ابتلا به کرونا با استفاده از سگ های بویاب …

سگ‌ های بویاب ۹۷ درصد کرونا را تشخیص می‌ دهند

23/05/2021 · محققان گفتند که این مطالعه نشان داد که سگ های بویاب برای آزمایش دسته جمعی تشخیص کووید-۱۹ ،در شرایطی که افراد قادر به دسترسی به آزمایشات pcr نیستند ، می توانند مفید باشند.آنها اضافه کردند که سرعت ارایه نتایج ابتلا به کرونا با استفاده از سگ های بویاب …

سگ‌های بویاب ۹۷ درصد موارد ابتلا به کووید را تشخیص می‌دهند …

23/05/2021 · محققان براساس نتایج یک مطالعه اعلام کردند: سگ های آموزش دیده بویاب با استشمام عرق زیر بغل انسان ۹۷ درصد موارد سگ‌های بویاب ۹۷ درصد موارد ابتلا به کووید را تشخیص می‌دهند – خوزنا

برچسب‌ها:, ,