EROB

سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش

سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت کوش‌ – نورمگز

سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت کوش‌ گفتگو و مصاحبه. “چه ایماژی در این بیت حافظ طرح شده است: گفت آسان‌گیر بر خود کارها کز روی طبع سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت‌کوش به نظر من نخست باید معنای «سخت‌کوش» را مشخص کرد.

سخت می گردد جهان بر مردمان سختکوش …. – ایستگاه شعر

سخت می گردد جهان بر مردمان سختکوش …. اینم یه غزل زیبا. که اون رو دو سه. هزار بار خوندم و سیر نمی شم. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش. و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع. سخت می گردد جهان بر مردمان سختکوش. …

سخت می‌گردد جهان بر مردمان سخت‌کوش | مرمری

18/02/2014 · سخت می‌گردد جهان بر مردمان سخت‌کوش فوریه 18, 2014 بدست مرمری دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش وز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش

سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش یه مثل هایی هست

سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. یه مثل هایی هست که از قدیم گفته میشه وماهم به فراخور حال همینجوری میگیم خیلی هم یهش فکر نمی کنیم. ولی یه وقتهایی عجیب برامون عینیت پیدا میکنه وبهش می رسیم و متعجب میشیم که قدیمیا اینا رو از کجا می دونستند؟!

سخت مي گيرد جهان بر مردمان سخت کوش

دوش با من گفت پنهان کاردانی تيز هوش کز شما پنهان نشايد داشت جهاز می فروش گفت آسان گير بر خود کارها کز روی طبع سخت مي گيرد جهان بر مردمان سخت کوش.

سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سختگیر…

04/08/2019 · ‍ سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سختگیر… يافته، سومين پايگاه خبري داراي مجوز در كشور و اولين پايگاه خبري رسمي استان لرستان است كه 22 آبان 1391 از هيأت نظارت بر مطبوعات كشور مجوز انتشار گرفت

برچسب‌ها:, , , , ,