EROB

ستاد ملی کرونا: ۴۰ شهرستان تا ۱۵ فروردین قرمز و نارنجی است

ستاد ملی کرونا: ۴۰ شهرستان تا ۱۵ فروردین قرمز و نارنجی است

15/03/2021 · ستاد ملی کرونا: ۴۰ شهرستان تا ۱۵ فروردین قرمز و نارنجی است. کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام جدول رنگ­بندی شهرستان­های نارنجی و قرمز کشور تا ۱۵ فرودین ۱۴۰۰ بر …

اطلاعیه جدید ستاد ملی کرونا: 40 شهرستان تا 15 فروردین قرمز …

15/03/2021 · اطلاعیه جدید ستاد ملی کرونا: ۴۰ شهرستان تا ۱۵ فروردین قرمز و نارنجی است/ سفر “از” و “به” این شهرستان‌ها ممنوع …

ستاد ملی کرونا: ۴۰ شهرستان تا ۱۵ فروردین قرمز و نارنجی است

16/03/2021 · ستاد ملی کرونا: ۴۰ شهرستان تا ۱۵ فروردین قرمز و نارنجی است. کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا در اطلاعیه ای ضمن اعلام جدول رنگ­بندی شهرستان­های نارنجی و قرمز کشور تا ۱۵ فرودین ۱۴۰۰ بر ممنوعیت مسافرت “از” و “به” شهرهای نارنجی و قرمز تاکید کرد. سرپوش پزشکی – به گزارش …

اطلاعیه جدید ستاد ملی کرونا: 40 شهرستان تا 15 فروردین قرمز …

کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام جدول رنگ­‌بندی شهرستان­های نارنجی و قرمز کشور تا 15 فروردین 1400 بر ممنوعیت مسافرت “از” و “به” شهرهای نارنجی و قرمز تأکید کرد.

اطلاعیه جدید ستاد ملی کرونا: ۴۰ شهرستان تا ۱۵ فروردین قرمز …

اطلاعیه جدید ستاد ملی کرونا: ۴۰ شهرستان تا ۱۵ فروردین قرمز و نارنجی است/ سفر “از” و “به” این شهرستان‌ها ممنوع. ارسال شد در اسفند ۲۵, ۱۳۹۹ توسط rotit دراستانها, منتخب, ویژه, پربیننده ترین // بدون …

اطلاعیه جدید ستاد ملی کرونا: ۴۰ شهرستان تا ۱۵ فروردین قرمز …

15/03/2021 · کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام جدول رنگ­بندی شهرستان­های نارنجی و قرمز کشور تا ۱۵ فرودین ۱۴۰۰ بر ممنوعیت مسافرت «از» و «به» شهرهای نارنجی و قرمز تاکید کرد.

اطلاعیه جدید ستاد ملی کرونا: 40 شهرستان تا 15 فروردین قرمز …

کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام جدول رنگ­بندی شهرستان­های نارنجی و قرمز کشور تا 15 فرودین 1400 بر ممنوعیت مسافرتاز و به شهرهای نارنجی و قرمز تاکید کرد.

برچسب‌ها:,