EROB

زنان در ذهن‌خوانی از مردان بهتر هستند

زنان در ذهن‌خوانی از مردان بهتر هستند – ایسنا

نتایج نشان داده زنان در خواندن ذهن بهتر از مردان هستند. به گفته محققان این موضوع نشان می‌دهد که زنان در قرار دادن خود به جای شخص دیگر بسیار بهتر از مردان عمل می‌کنند.

زنان در ذهن‌خوانی از مردان بهتر هستند

15/02/2021 · نتایج نشان داده زنان در خواندن ذهن بهتر از مردان هستند. به گفته محققان این موضوع نشان می‌دهد که زنان در قرار دادن خود به جای شخص دیگر بسیار بهتر از مردان عمل می‌کنند.

زنان در ذهن‌خوانی از مردان بهتر هستند

مطالعه جدید محققان «دانشگاه باث» نشان می‌دهد زنان در خواندن ذهن بهتر از مردان هستند.

زنان در ذهن‌خوانی از مردان بهتر هستند – همشهری آنلاین

نتایج نشان داده زنان در خواندن ذهن بهتر از مردان هستند. به گفته محققان این موضوع نشان می‌دهد که زنان در قرار دادن خود به جای شخص دیگر بسیار بهتر از مردان عمل می‌کنند.

هفت صبح | زنان در ذهن‌خوانی از مردان بهتر هستند

ایسنا: مطالعه جدید محققان “دانشگاه باث” نشان می‌دهد زنان در خواندن ذهن بهتر از مردان هستند. روانشناسان در دانشگاه باث کاردیف و لندن اولین “پرسشنامه ذهن خوانی” را برای ارزیابی میزان درک افراد از آنچه دیگران به آن فکر …

میگنا – زنان در ذهن خوانی از مردان بهتر هستند

به گفته محققان این موضوع نشان می‌دهد که زنان در قرار دادن خود به جای شخص دیگر بسیار بهتر از مردان عمل می‌کنند.

زنان در ذهن‌خوانی از مردان بهتر هستند – خبرگزاری ایسنا

مطالعه جدید محققان دانشگاه باث نشان می‌دهد زنان در خواندن ذهن بهتر از مردان هستند. – خبرگزاری ایسنا داروهایی که موجب بی‌خوابی می‌شوند

خبر علمی – زنان در ذهن‌ خوانی از مردان بهتر هستند – داروینو

آیا می دانستید زنان در ذهن خوانی بهتر از مردان هستند؟ مطالعه جدید محققان دانشگاه باث (Bath) نشان می ‌دهد زنان در خواندن ذهن بهتر از مردان هستند. روانشناسان در دانشگاه باث (Bath)، (کاردیف Cardiff) و لندن اولین “پرسشنامه ذهن خوانی …

برچسب‌ها:, , ,