EROB

زمان بازگشایی و نحوه ثبت نام در سامانه واکسن برای ۷۵ ساله‌ها

سامانه ثبت‌نام واکسن کرونا برای 7۵ ساله‌ها فعال شد‌‌‌‌‌‌

19/05/2021 · سامانه ثبت‌نام واکسن کرونا برای 7۵ ساله‌ها فعال شد‌‌‌‌‌‌. سامانه ثبت نام واکسن کرونا برای متولد‌‌‌‌‌‌ین ۱۳۲۵ و قبل از آن باز شد‌‌‌‌‌‌ و افراد‌‌‌‌‌‌ این گروه سنی می‌توانند‌‌‌‌‌‌ برای ثبت‌نام و د‌‌‌‌‌‌ریافت نوبت اقد‌‌‌‌‌‌ام کنند‌‌‌‌‌‌.

توضیحات مینو محرز درباره واردات واکسن | آیا ایران در ساخت …

زمان بازگشایی و نحوه ثبت نام در سامانه واکسن برای ۷۵ ساله‌ها

برچسب‌ها:,