EROB

زالی: در خیابان و بازار ۲ ماسک روی هم بزنید

زالی: در خیابان و بازار ۲ ماسک روی هم بزنید

زالی با اشاره به مراجعه ۶۰۰۰ بیمار سرپایی به بخش‌های بهداشتی و درمانی در شبانه روز گذشته گفت:گرچه شاخص‌های مختلف نسبت هفته گذشته تغییر چندانی نداشته اما شرایط همچنان باید شکننده و ناپایدار تلقی شود.

در خیابان و بازار ۲ ماسک روی هم بزنید | اقتصاد24

زالی با اشاره به مراجعه ۶۰۰۰ بیمار سرپایی به بخش‌های بهداشتی و درمانی در شبانه روز گذشته گفت:گرچه شاخص‌های مختلف نسبت هفته گذشته تغییر چندانی نداشته، اما شرایط همچنان باید شکننده و ناپایدار تلقی شود.

برچسب‌ها:,