EROB

رکورد تاریخی مصرف برق شکست

رکورد تاریخی مصرف برق کشور شکسته شد

در حالی که هر ساله در میانه تابستان (تیر و مرداد) انتظار ثبت رکوردهای جدید در مصرف برق کشور وجود دارد، این بار در بهار رکورد تاریخی مصرف برق که مربوط به تابستان سال گذشته بود، شکسته شد.

برچسب‌ها: