EROB

رابط کاربری مغز و رایانه برای توانبخشی بعد از سکته مجوز گرفت

رابط کاربری مغز و رایانه برای توانبخشی بعد از سکته مجوز گرفت

27/05/2021 · برای اولین بار یک رابط کاربری بین مغز و رایانه برای کمک به توانبخشی بعد از سکته مغزی، از سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز گرفت. به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، این رابط کاربری به گونه‌ای طراحی شده که بخشی از …

رابط کاربری مغز و رایانه برای توانبخشی بعد از سکته مجوز …

برای اولین بار یک رابط کاربری بین مغز و رایانه برای کمک به توانبخشی بعد از سکته مغزی، از سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این رابط کاربری به گونه‌ای طراحی شده که بخشی …

رابط کاربری مغز و رایانه برای توانبخشی بعد از سکته مجوز …

برای اولین بار یک رابط کاربری بین مغز و رایانه برای کمک به توانبخشی بعد از سکته مغزی، از سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز گرفت. به گزارش ایمنا و به نقل از نیواطلس ، این رابط کاربری به گونه‌ای طراحی شده که بخشی از آن به …

رابط کاربری مغز و رایانه برای توانبخشی بعد از سکته مجوز گرفت

رابط کاربری مغز و رایانه برای توانبخشی بعد از سکته مجوز گرفت برای اولین بار یک رابط کاربری بین مغز و رایانه برای کمک به توانبخشی بعداز سکته مغزی، از سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز گرفت.

رابط کاربری مغز و رایانه برای توانبخشی بعد از سکته مجوز …

29/04/2021 · به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این رابط کاربری به گونه‌ای طراحی شده که بخشی از آن به مچ و بازوی دست بسته شده و بخشی دیگر بر روی سر فرد قرار می‌گیرد. این رابط کاربری IpsiHand نام دارد و بخشی از آنکه بر روی سر قرار می …

رابط کاربری مغز و رایانه برای توانبخشی بعد از سکته مجوز …

رابط کاربری مغز و رایانه برای توانبخشی به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این رابط کاربری به گونه‌ای طراحی شده که بخشی از آن

رابط کاربری مغز و رایانه برای توانبخشی بعد از سکته مجوز …

برای اولین بار یک رابط کاربری بین مغز و رایانه برای کمک به توانبخشی بعد از سکته مغزی، از سازمان غذا و داروی آمر

دریافت مجوز برای رابط کاربری مغز و رایانه جهت توانبخشی بعد …

01/05/2021 · برای اولین بار یک رابط کاربری بین مغز و رایانه برای کمک به توانبخشی بعد از سکته مغزی، از سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز گرفت.

برچسب‌ها:,