EROB

دیابت خطر ابتلا به کووید ۱۹ شدید را افزایش می دهد

دیابت خطر ابتلا به کووید ۱۹ شدید را افزایش می دهد

02/06/2021 · نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد دیابت خطرات ناشی از کووید ۱۹ شدید را افزایش می دهد. به گزارش مهر به نقل از اوری دی هلث، براساس متاآنالیز ۲۲ مطالعه قبلی، محققان نتیجه گرفتند که مردان مبتلا به دیابت ۲۸ …

دیابت خطر ابتلا به کووید ۱۹ شدید را افزایش می دهد …

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد دیابت خطرات ناشی از کووید ۱۹ شدید را افزایش می دهد. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اوری دی هلث ، براساس متاآنالیز ۲۲ مطالعه قبلی، محققان نتیجه گرفتند که مردان مبتلا به دیابت ۲۸ درصد بیشتر از زنان دیابتی در معرض مرگ ناشی از کووید ۱۹ هستند.

دیابت خطر ابتلا به کووید ۱۹ را شدید افزایش می دهد

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد دیابت خطرات ناشی از کووید ۱۹ شدید را افزایش می دهد. به گزارش مهر به نقل از اوری دی هلث، براساس متاآنالیز ۲۲ مطالعه قبلی، محققان نتیجه گرفتند که مردان مبتلا به دیابت ۲۸ درصد بیشتر از زنان دیابتی در معرض مرگ ناشی از کووید ۱۹ هستند.

بیماری کووید ۱۹ خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد

15/06/2020 · بیماری کووید ۱۹ خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد به گزارش مهر، مشاهدات بالینی حاکی از وجود رابطه دوطرفه بین بیماری کووید ۱۹ و دیابت است.

بیماری کووید ۱۹ خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد …

بیماری کووید ۱۹ خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد شواهد جدید نشان می دهد بیماری کووید۱۹ موجب بروز دیابت در افراد سالم می شود و عوارض شدیدی برای افراد دیابتی سابق دارد.

برچسب‌ها:, ,