EROB

دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی

دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی

دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی / تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا *** همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی / به پیام آشنایان بنوازد آشنا را

شعر به ملازمان سلطان که رساند این دعا را با معنی و تفسیر

03/05/2018 · دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی. تو از این چه سود داری که نمی‌کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی. به پیام آشنایان بنوازد آشنا را. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی

آرایۀ مجاز چیست؟ + مثال و نمونه‌ | مدرسه نویسندگی

29/11/2018 · دل عالمی بسوزی، چو عذار برفروزی. تو از این چه سود داری که نمی‌کنی مدارا. حافظ . شاید حقیقت آن دو دست جوان بود. آن دو دست جوان. که زیر بارش یکریز برف مدفون شد. فروغ فرخزاد

برچسب‌ها:, ,