EROB

در قدیم مردم دنیا دلشان درد نداشت هیچکس دغدغه ی آنچه میکرد نداشت چشمه ی سادگی از لطف زمین میجوشید

شعر عاشقانه غمگین | 75 شعر کوتاه و بلند غمگین عاشقانه با …

در قدیم مردم دنیا دلشان درد نداشت. هیچکس دغدغه ى آنچه که میکرد نداشت. چشمه ى سادگى از لطف زمین مى جوشید. خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت… ˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

زيباي زشت:::::::

در قدیم مردم دنیا دلشان دردنداشت هیچکس دغدغه آنچه میکرد چشمه سادگی از لطف زمین میجوشید خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت.

رضا گوگان پروفایل

در قدیم مردم دنیا دلشان درد نداشت / هیچکس دغدغه آنچه که میکرد نداشت / چشمه سادگی از لطف زمین میجوشید / خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت

روزهای دلتنگی | بهمن ۱۳۸۹

3)روزگاری مردم دنیا دلشان درد نداشت/هرکسی غصه اینکه چه میکرد نداشت/چشمه سادگی از لطف زمین میجوشید/خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت.

6 پرده مهم از زندگی داستایفسکی به نوشتار خودش

ما با همه حقیقت در دستانمان متولد می شویم و این حقیقت آرام آرام هر روز بی صدا از لابلای انگشتان لرزانمان فرو می ریزد به دلیل همه ترس و حقارتی که در زندگی می پذیریم تا رنج نکشیم. تا عاشقانه زندگی نکنیم. رنجهای زیادی در جهان من و شماست تنها برای همه آنچه که باید شهامت می داشتیم و …

برچسب‌ها:, , , ,