EROB

درمان تشنگي با خرفه

درمان تشنگی – درس طب استاد ضیائی

میوه ی آلبالو خاصیت ضد تشنگی دارد زیرا حاوی تانون است که قابض می باشد. همچنین است آلبالو خشک و یا چای آلبالو که هم ضد تشنگی است و هم چاقی اضافی را برطرف می کند.

برچسب‌ها: