EROB

داروی جذام در مقابله با کووید ۱۹ موثر است

داروی جذام در مقابله با کووید ۱۹ موثر است

این دارو در آزمایشات قبلی در مقابله با بیماری سارس و مِرس موفقیت آمیز بوده است. حال نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که احتمالاً این دارو در درمان کووید ۱۹ هم مؤثر است.

داروی جذام در مقابله با کووید ۱۹ موثر است

در تلاش برای مبارزه با کروناویروس، متخصصان بدنبال داروهای موجود هستند که می توانند با این عفونت ها مبارزه کنند.

برچسب‌ها: