EROB

خطر خراب‌شدن واکسن‌‌های کرونا با قطعی برق

خطر از بین رفتن واکسن‌های کرونا با قطعی برق در مراکز سلامت …

23/05/2021 · به‌گفته این پزشک، اگر قطعی برق تنها همین ۲تا ۳ساعت در طول شبانه‌روز باشد، مشکلی برای زنجیره سرمای واکسن‌ها ایجاد نمی‌شود اما اتفاقی که باعث نگرانی بیشتر شده قطعی برق به‌صورت ۲تا ۳مرتبه در روز است و با …

پیامدهای قطعی برق ادامه دارد؛ خطر از بین رفتن واکسن‌های …

23/05/2021 · به‌گفته این پزشک، اگر قطعی برق تنها همین 2تا 3ساعت در طول شبانه‌روز باشد، مشکلی برای زنجیره سرمای واکسن‌ها ایجاد نمی‌شود اما اتفاقی که باعث نگرانی بیشتر شده قطعی برق به‌صورت 2تا 3مرتبه در روز است و با توجه به اینکه سهمیه واکسن مراکز بهداشتی به‌صورت 2تا 3روزه توزیع می‌شود …

کرونا در ایران – تأثیر قطع برق بر روند واکسیناسیون؛ ماجرای …

24/05/2021 · در همین رابطه، یکی از پزشکان مراکز سلامت به روزنامه همشهری گفته است: « قطعی برق به‌صورت دو تا سه مرتبه در روز است و با توجه به اینکه سهمیه واکسن مراکز بهداشتی به‌صورت دو تا سه روزه توزیع می‌شود…

خاموشی زندگی بیماران کرونایی با قطعی برق – همشهری آنلاین

25/05/2021 · یکی از پزشکان این مراکز گفته بود که برخلاف بیمارستان‌ها، مراکز سلامت، مجهز به دستگاه‌های برق اضطراری نیستند: «اگر قطعی برق تنها ۲ تا ۳ ساعت در طول شبانه‌روز باشد، مشکلی برای زنجیره سرمای واکسن‌ها ایجاد نمی‌شود، اما اتفاقی که باعث نگرانی بیشتر شده قطعی برق …

برچسب‌ها:, , ,